Nieuws en mededelingen

Zomervakantie

De praktijk is i.v.m. de zomervakantie gesloten van maandag 27 juli t/m virjdag 14 augustus.

Voor dringende gevallen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00u belt u de waarnemend huisarts: 536206 (optie 9).

Na 17.00u en in het weekend belt u voor spoedgevallen de Spoedpost Hengelo: 088-555 11 55.

Voor herhaalrecepten belt u de receptenlijn van uw apotheek: 714000.

De afspraken die gepland staan bij Matthijs Fremery en Hatice Ozkan gaan wel door

De praktijk is maandag 17 augustus weer geopend.


Corona virus maatregelen van 16 maart t/m 31 juli 2020:

De maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen worden toegepast in de praktijk.

Dit betekent dat uitsluitend patienten gezien worden waarbij dit medisch noodzakelijk is. Als u belt, vindt er vanzelfsprekend overleg met de huisarts plaats!


Maar bel bij (acute) medische klachten die niet kunnen wachten!  Stel uw bezoek dan niet uit!

 

Er gelden de landelijke NHG-praktijkafspraken: 

1. Afspraken op het spreekuur zullen na telefonisch overleg weer gepland worden.

2. Reguliere controle-afspraken (Bloeddruk, Diabetes, COPD) kunnen weer doorgang vinden.

4. Bij verkoudheid, keelklachten, griepklachten met of zonder koorts: blijf thuis en zoek zo min mogelijk  contact met anderen. Dit totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Voor zieke mensen geldt altijd: bel de praktijk! 

6. Als u belt voor luchtwegklachten en een vermoeden van Coronabesmetting is er een speciale Coronapost in Oldenzaal; u kunt dan niet op de praktijk komen i.v.m. het besmettingsgevaar. U wordt teruggebeld voor een afspraak op de Coronapost. Deze is gevestigd in de oude huisartsenpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente  (adres: Pr. Bernhardstraat 17 te Oldenzaal). 

6. Begeleiders van patiënten die voor een acute klacht komen mogen geen luchtwegklachten hebben. In dat geval moet een andere begeleider gezocht worden. 

 

Wij hopen op uw begrip en medewerking. Samen maken wij het verschil!


Sluiting Spoedpost Oldenzaal

Sinds 6 januari 2020 is de Spoedpost Oldenzaal gesloten. 

Vanaf 6 januari kunt u voor spoedeisende huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen terecht bij de Spoedpost in Hengelo. Het telefoonnummer is vanaf 6 januari: 088-555 11 55.

Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112.

De Spoedpost is gevestigd in ZGT Hengelo aan de Geerdinksweg 143a en heeft een aparte ingang aan de achterzijde van het ziekenhuis.

Als u op de onderstaande link klikt treft u een animatiefilm aan waarin uitleg wordt gegeven hoe u moet handelen na sluiting van de Spoedpost Oldenzaal vanaf 6 januari 2020.

mp4-file'

 

Herhaalmedicatie bestellen

Bestel tijdig uw chronische medicatie. De apotheek heeft tijd nodig om alle recepten te verwerken. Herhaalmedicatie ligt na 2 werkdagen voor u klaar bij de apotheek;  actuele medicatie ligt dezelfde dag klaar. Tijdig bestellen voorkomt lange wachttijden bij de apotheek: u bent dan snel aan de beurt!

 

Wachttijden specialisten

De wachttijden in het ziekenhuis verschillen per specialisme. Op link www.mst.nl/wachttijden vindt u hierover meer informatie.


Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,--  van zorg uit het basispakket zelf moet betalen. De kosten van het bezoek aan uw huisarts valt níet onder het eigen risico: dit kost u dus niets!

Als uw huisarts aanvullend onderzoek wil doen, is dit voor de diagnostiek van uw klachten van belang. Dit betreft bijvoorbeeld bloed- of röntgenonderzoek of het aanvragen van een kweek. Maar ook voorgeschreven medicatie en inzetten van extra diagnostiek. Deze kosten vallen onder het (verplicht) eigen risico.


Identiteitsbewijs meenemen
Het ponskaartje is afgeschaft in het ziekenhuis. U wordt verzocht bij elk bezoek aan het ziekenhuis (laboratorium, specialist, rontgen) uw identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Pedicure voor diabetes patienten alleen nog vergoed via aanvullend pakket
De vergoeding voor de pedicure voor diabetespatienten is per 1 januari 2015 vervallen. De pedicure wordt alleen nog vergoedt indien u een aanvullende verzekering hiervoor heeft afgesloten. De indicatie voor gespecialiseerde voetzorg bij diabetespatiënten wordt protocollair vastgesteld door de diabetesverpleegkundige. Indien nodig volgt verwijzing (via de podotherapeut) naar de pedicure.

 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is sinds 2014 van start gegaan. De oproep geschiedt via een centraal overheidssyteem; u krijgt hiervoor een oproep thuis gestuurd. Op de site van Thuisarts.nl vindt u duidelijke achtergrondinformatie over dit onderzoek. Zie link:  https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-darmkanker

 

Thuisarts.nl, een website ontwikkeld door huisartsen
Op deze website kunt u betrouwbare en onafhankelijke informatie vinden over ziektes en gezondheid. U kunt de informatie op de website gebruiken om klachten zelf aan te pakken, als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan, als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts of als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Zie de link: www.thuisarts.nl

Volg ons op Facebook (niet actief)Facebook