Nieuws en mededelingen

Mededeling

De praktijk is vrijdag 15 november i.v.m. bijscholing gesloten. Voor dringende gevallen tussen 8.00 en 17.00uur belt u de waarnemend huisarts: 536206 (optie 9). Na 17.00uur en in het weekend belt u voor spoedgevallen de Huisartsendienst Oldenzaal: 088-555 11 22.

Voor herhaalrecepten belt u de receptenlijn van uw apotheek: 714000.

Maandag 18 november is de praktijk vanaf 8.00uur weer geopend.


Mededeling

Vanaf 3 september is huisarts Stefanie Gerritzen werkzaam in de praktijk. Ze zal aanwezig zijn op dinsdagochtend en donderdag. Stefanie vervangt hiermee Machiel Zandvliet die per 1 september elders werkzaam is.


Herhaalmedicatie bestellen

Bestel tijdig uw chronische medicatie. De apotheek heeft tijd nodig om alle recepten te verwerken. Herhaalmedicatie ligt na 2 werkdagen voor u klaar bij de apotheek;  actuele medicatie ligt dezelfde dag klaar. Tijdig bestellen voorkomt lange wachttijden bij de apotheek: u bent dan snel aan de beurt!

 

Wachttijden specialisten

De wachttijden in het ziekenhuis verschillen per specialisme. Op www.mst.nl/wachttijden vindt u hierover meer informatie.

 

Thuisarts.nl, een website ontwikkeld door huisartsen
Op deze website kunt u betrouwbare en onafhankelijke informatie vinden over ziektes en gezondheid. U kunt de informatie op de website gebruiken om klachten zelf aan te pakken, als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan, als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts of als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Link: www.thuisarts.nl.


Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,--  van zorg uit het basispakket zelf moet betalen. De kosten van het bezoek aan uw huisarts valt níet onder het eigen risico: dit kost u dus niets!

Als uw huisarts aanvullend onderzoek wil doen, is dit voor de diagnostiek van uw klachten van belang. Dit betreft bijvoorbeeld bloed- of röntgenonderzoek of het aanvragen van een kweek. Maar ook voorgeschreven medicatie en inzetten van extra diagnostiek. Deze kosten vallen onder het (verplicht) eigen risico.


Identiteitsbewijs meenemen
Het ponskaartje is afgeschaft in het ziekenhuis. U wordt verzocht bij elk bezoek aan het ziekenhuis (laboratorium, specialist, rontgen) uw identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Pedicure voor diabetes patienten alleen nog vergoed via aanvullend pakket
De vergoeding voor de pedicure voor diabetespatienten is per 1 januari 2015 vervallen. De pedicure wordt alleen nog vergoedt indien u een aanvullende verzekering hiervoor heeft afgesloten. De indicatie voor gespecialiseerde voetzorg bij diabetespatiënten wordt protocollair vastgesteld door de diabetesverpleegkundige. Indien nodig volgt verwijzing (via de podotherapeut) naar de pedicure.

 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is van start gegaan. De oproep geschiedt via een centraal overheidssyteem; u krijgt hiervoor een oproep thuis gestuurd. Op de site van Thuisarts.nl vindt u duidelijke achtergrondinformatie over dit onderzoek.

 

Volg ons op Facebook (niet actief)Facebook