Nieuws en mededelingen

 

Mededeling

De praktijk is i.v.m. de Kerstvakantie gesloten van dinsdag 25 december t/m dinsdag 1 januari. Voor dringende gevallen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00uur kunt u de waarnemend huisarts bellen: 536206, optie 9. 's Avonds na 17.00uur, tijdens de Kerstdagen, in het weekend en tijdens Nieuwjaarsdag kunt u voor spoedgevallen de Huisartsendienst Oldenzaal bellen: 088-555 11 22. Voor herhaalrecepten belt u de receptenlijn van uw apotheek: 714000. De praktijk is woensdag 2 januari vanaf 8.00uur weer geopend.


Herhaalmedicatie tijdig bestellen

Bestel tijdig uw chronische medicatie. De apotheek heeft tijd nodig om alle recepten te verwerken. Herhaalmedicatie ligt na 2 werkdagen voor u klaar bij de apotheek;  actuele medicatie ligt dezelfde dag klaar. Tijdig bestellen voorkomt lange wachttijden bij de apotheek.

 

Wachttijden specialisten

De wachttijden in het ziekenhuis verschillen per specialisme. Op www.mst.nl/wachttijden vindt u meer informatie.

 

Thuisarts.nl, een website ontwikkeld door huisartsen
Op deze website kunt u betrouwbare en onafhankelijke informatie vinden over ziektes en gezondheid. U kunt de informatie op de website gebruiken om klachten zelf aan te pakken, als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan, als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts of als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Link: www.thuisarts.nl


Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2017 de eerste € 385,--  van zorg uit het basispakket zelf moet betalen. De kosten van het bezoek aan uw huisarts valt níet onder het eigen risico: dit kost u dus niets!

Als uw huisarts aanvullend onderzoek wil doen, is dit voor de diagnostiek van uw klachten van belang. Dit betreft bijvoorbeeld bloed- of röntgenonderzoek of het aanvragen van een kweek. Maar ook voorgeschreven medicatie. Deze kosten vallen onder het verplicht eigen risico.


Identiteitsbewijs meenemen
Het ponskaartje is afgeschaft bij het ziekenhuis. U wordt verzocht bij elk bezoek aan het ziekenhuis (laboratorium, specialist, rontgen) uw identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Pedicure voor diabetes patienten alleen nog vergoed via aanvullend pakket
De vergoeding voor de pedicure voor diabetespatienten is per 1 januari 2015 vervallen. De pedicure wordt alleen nog vergoedt indien u een aanvullende verzekering hiervoor heeft afgesloten. De indicatie voor gespecialiseerde voetzorg bij diabetespatiënten wordt protocollair vastgesteld door de diabetesverpleegkundige. Indien nodig volgt verwijzing (via de podotherapeut) naar de pedicure.

 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is van start gegaan. De oproep geschiedt via een centraal overheidssyteem. Op de site van Thuisarts.nl vindt u duidelijke achtergrondinformatie over dit onderzoek.

 

Volg ons op Facebook (niet actief)Facebook