Kwaliteit

Praktijk Accreditatie

Trots kunnen wij melden dat Huisartspraktijk Hengelosestraat sinds 2012 het landelijke kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken draagt.

Dit keurmerk houdt in dat er kwalitatief goede huisartsenzorg wordt geleverd.

 

Kwaliteit 

De medische wetenschap is net als de gehele maatschappij voortdurend in ontwikkeling. En als huisartsenpraktijk proberen we in deze ontwikkelingen met onze tijd mee te gaan. Hiervoor volgt bijvoorbeeld iedereen die bij Huisarstpraktijk Hengelosestraat werkt, geregeld nascholingen.

Een andere methode om kwaliteit te verbeteren is door kritisch naar ons functioneren te kijken, opmerkingen en klachten die wij zelf zien of die gemeld worden, te analyseren en hierop verbeteringen door te voeren. Jaarlijks krijgt de praktijk allerlei overzichten over bijvoorbeeld voorgeschreven recepten, vergeleken met het gemiddelde van alle praktijken in Oldenzaal. Ook dergelijke overzichten worden kritisch bekeken en zonodig worden hierop veranderingen doorgevoerd.

Door middel van het NHG accreditatie traject, wordt de kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk gemeten. Wij worden gecontroleerd op kwaliteit van geleverde medische zorg, inrichting, bereikbaarheid, zorg voor de medewerkers etc. Driejaarlijks vindt de visitatie door het NPA plaats om te controleren of de kwaliteit van zorg goed loopt.

Ook patiënten worden om hun mening gevraagd. Hieronder ziet u de resultaten.

pdf-file pdf-file

 

Volg ons op Facebook (niet actief)Facebook