Klachten


U heeft een klacht

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Heeft u een klacht, bespreek deze dan met uw huisarts. Een goede afhandeling begint bij een gesprek tussen patiënt en huisarts.

Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling binnen onze praktijk.

Alle huisartsen zijn, op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), verplicht om zorg te dragen voor een regeling waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met klachten.

U kunt hieronder op het kopje klachtenformulier klikken, deze uitprinten en daarna ingevuld inleveren bij de assistente. Hierna zal er op korte termijn contact met u worden opgenomen door onze praktijk.

Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen is, dan kunt u een klacht indienen via de SKGE. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht kunt indienen, leest u op de website www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/klachtenreglement 

 

pdf-file
Klachtenformulier

U heeft Adobe Reader nodig om het klachtenformulier te openen.
Heeft u nog geen Adobe Reader of nog niet de laatste versie, dan
kunt u Adobe Reader hier gratis downloaden.

Volg ons op Facebook (niet actief)Facebook